ՀԱՆՐԱԿՐԹԱԿԱՆ ՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆ ՀԱՍՏԱՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐՈՒՄ ԱՇԱԿԵՐՏՆԵՐԻ ՍՆՆԴԻ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՄԱՆ ԳՆԱՀԱՏՄԱՆ ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԻ ԶԵԿՈՒՅՑ

Օքսֆամը Մոր և Մանկան առողջության դաշինքի իր գործընկներների հետ համատեղ նախաձեռնել է Հայաստանի միջնակարգ դպրոցներում Սննդի կանոններին ուղղված մոնիթորինգ: Հետազոտության արդյունքները ցույց են տալիս, որ խնդրահարույց են  դպրոցական սնուցման և սննդի կազմակերպման հետ կապված քաղաքականության կիրարկման ու մատուցվող սննդի տեսականու և բազմազանության հետ կապված բացերը։ Հայտնաբերվել են նաև սննդի անվտանգության հսկողության թերություններ և դպրոցական սննդի մատչելիության խնդիրներ։ Վերջինս պայմանավորված է նրանով, որ մարզերի շուրջ 25% և Երևան քաղաքի բոլոր դպրոցները դուրս են մնացել «Դպրոցական սնունդ» ծրագրից, ինչպես նաև դպրոցների մոտ մեկ երրորդում բացակայում է բուֆետը։

 

ՀԱՆՐԱԿՐԹԱԿԱՆ ՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆ ՀԱՍՏԱՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐՈՒՄ ԱՇԱԿԵՐՏՆԵՐԻ ՍՆՆԴԻ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՄԱՆ ԳՆԱՀԱՏՄԱՆ ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԻ ԶԵԿՈՒՅՑ