Աջակցել Հայաստանի գյուղական վայրերում իրականացվող Կենսապահովում ծրագրին, որը ֆինանսավորվում է Ավստրիական Զարգացման Համագործակցության կողմից

Նյութը հասանելի է անգլերեն,